Заболевания домашней птицы

Array
(
  [0] => Array
    (
      [NAME] => Инфекционные
      [~NAME] => Инфекционные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12900
      [~ID] => 12900
      [CODE] => pishhevaritelnaja-sistema-infektsionnye
      [~CODE] => pishhevaritelnaja-sistema-infektsionnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12900:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12900:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12900:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12900:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [NAME] => Паразитарные
      [~NAME] => Паразитарные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12901
      [~ID] => 12901
      [CODE] => pishhevaritelnaja-sistema-parazitarnye
      [~CODE] => pishhevaritelnaja-sistema-parazitarnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12901:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12901:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12901:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12901:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12987
          [1] => 12988
          [2] => 12980
          [3] => 12977
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12987
          [1] => 12988
          [2] => 12980
          [3] => 12977
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
          [3] => 
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
          [3] => 
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 159
          [1] => 160
          [2] => 161
          [3] => 162
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 159
          [1] => 160
          [2] => 161
          [3] => 162
        )

    )

)
Заболевания пищеварительной системы
Array
(
  [0] => Array
    (
      [NAME] => Инфекционные
      [~NAME] => Инфекционные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12896
      [~ID] => 12896
      [CODE] => dihatel-zabolevaniya-infektsionnye
      [~CODE] => dihatel-zabolevaniya-infektsionnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12896:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12896:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12896:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12896:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12983
          [1] => 12986
          [2] => 12978
          [3] => 12996
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12983
          [1] => 12986
          [2] => 12978
          [3] => 12996
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
          [3] => 
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
          [3] => 
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 144
          [1] => 145
          [2] => 146
          [3] => 147
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 144
          [1] => 145
          [2] => 146
          [3] => 147
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [NAME] => Паразитарные
      [~NAME] => Паразитарные
      [PREVIEW_TEXT] => фцафца
      [~PREVIEW_TEXT] => фцафца
      [ID] => 12897
      [~ID] => 12897
      [CODE] => dihatel-zabolevaniya-parazitarnye
      [~CODE] => dihatel-zabolevaniya-parazitarnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12897:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12897:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12897:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12897:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 13009
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 13009
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 151
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 151
        )

    )

)
Заболевания дыхательной системы
Array
(
  [0] => Array
    (
      [NAME] => Инфекционные
      [~NAME] => Инфекционные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12898
      [~ID] => 12898
      [CODE] => oporno-dvigatelnoy-sistemy-kozhnykh-pokrovov-infektsionnye
      [~CODE] => oporno-dvigatelnoy-sistemy-kozhnykh-pokrovov-infektsionnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12898:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12898:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12898:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12898:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [NAME] => Паразитарные
      [~NAME] => Паразитарные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12899
      [~ID] => 12899
      [CODE] => oporno-dvigatelnoy-sistemy-kozhnykh-pokrovov-parazitarnye
      [~CODE] => oporno-dvigatelnoy-sistemy-kozhnykh-pokrovov-parazitarnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12899:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12899:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12899:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12899:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12810
          [1] => 12788
          [2] => 12786
          [3] => 12787
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12810
          [1] => 12788
          [2] => 12786
          [3] => 12787
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
          [3] => 
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
          [3] => 
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 152
          [1] => 153
          [2] => 154
          [3] => 155
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 152
          [1] => 153
          [2] => 154
          [3] => 155
        )

    )

)
Заболевания опорно-двигательной системы, кожных покровов и их производных
Array
(
  [0] => Array
    (
      [NAME] => Инфекционные
      [~NAME] => Инфекционные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12888
      [~ID] => 12888
      [CODE] => drugie-infektsionnye
      [~CODE] => drugie-infektsionnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => 
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12888:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12888:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => Другие
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => Другие
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12888:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12888:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12758
          [1] => 12760
          [2] => 12761
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
          [0] => 12758
          [1] => 12760
          [2] => 12761
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 
          [2] => 
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 115
          [1] => 116
          [2] => 117
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
          [0] => 115
          [1] => 116
          [2] => 117
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [NAME] => Паразитарные
      [~NAME] => Паразитарные
      [PREVIEW_TEXT] => 
      [~PREVIEW_TEXT] => 
      [ID] => 12889
      [~ID] => 12889
      [CODE] => drugie-parazitarnye
      [~CODE] => drugie-parazitarnye
      [PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE] => Паразитный
      [PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [~PROPERTY_TYPE_ENUM_ID] => 567
      [PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12889:358
      [~PROPERTY_TYPE_VALUE_ID] => 12889:358
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE] => 
      [PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12889:355
      [~PROPERTY_BTN_NAME_VALUE_ID] => 12889:355
      [PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_VALUE] => Array
        (
        )

      [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
      [PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_DESCRIPTION] => Array
        (
        )

      [PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
        )

      [~PROPERTY_DISEASE_PROPERTY_VALUE_ID] => Array
        (
        )

    )

)
Другие заболевания